Μπλε - εκδηλώσεις του Συλλόγου
Kόκκινο - ονομαστικές εορτές
Kίτρινο - αργίες